Azgınlığı Önleme Duası

İnsan Şehvet Hissini Azgınlığı Nasıl Yener?

Şehvet hissi neslin devamı için Allah'ın insan fıtratına yerleştirdiği bir histir. Şehvet fıtratın gereği neslin devamı içindir.

Şayet Allah bu hissin içine lezzet koymasaydı insanlar doğum, çocuk yetiştirme gibi zahmetli şeyleri kaldıramayacak ve insan nesli devam edemeyecekti. Yani Allah insan neslinin devamını istiyor bunun için de bu zahmetli işi insanın devam ettirebilmesi için dünyevi bir ücret olarak lezzetli bir şehvet hissi veriyor. Neslin devamı için vazifeye karşılık dünyada insana bu ücret verilse de asıl ücret Ahirette ihsan edilecektir.

Allah'ın insana yerleştirdiği bu şehvet hissinin kontrolde tutulmasında en önemli tedbir edici unsurların bulunduğu ortam ve yayınlardan kaçınmaktır. Çünkü Allah "zina yapmayın" değil "zinaya meyletmeyin " emreder. Meylin oluşabileceği her ortam ve yayın zaten zinaya netice verecektir.

Çünkü cinsel isteğin İnsan'nın iradesini aciz bırakacak seviyeye ulaşması elbette birden bire olmaz. İlk öncesinde meyil oluşur. Önemli olan da bu meyli oluşturan ortamlardan irade kullanılabilir durumdayken kaçınmaktır. O ortama girdikten sonra " ben kendime hakim olamıyorum, ne yapim" demek zaten saçmalık olur.

Çözüm ve Tedbir; Harama meylin oluşmaması için haram ortamlardan kaçınmak, onun yerine alternatif bulmaktır. hem hayırlı hem eğlenceli arkadaş ve işler bulmak o kadar zor bir şey değildir. Yeter ki İnsan Allah'ın rızasını istesin..

Bir kudsi hadiste Allah: "Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim" buyurmaktadır. İnsan Rabbine yöneldiğinde, Allah rahmet kucağına aldığı o kulunu elbette günahlardan kurtaracaktır.

Hadis-i şerifte peygamberimiz; bir günahından istiğfar eden o günahı hiç işlememiş gibi olur, buyurur. Bu kadar şefkatli bir Allahı olan insan, günahtan kaçmak için Rabbinden yardım istemelidir. Allah’ın yardımı elbette kuluna ulaşacak, onu affedecek ve o kul günahlardan kaçamasa bile Allah, günahları o kulundan kaçıracaktır..
Dua eden ve çok istiğfar eden kimseyi Allah günahlardan korur
Allah’ın razı olmadığı hallerden kurtulmanın en tesirli çarelerinden biri ısrarla dua ve çok sık istiğfar etmek gerekmektedir. Dua vesilesi ile Allah iradeyi güçlendirir ve insan hayırlı işlere yönelir. Çok istiğfar etmek de insanın günaha olan meylini azaltır.

Azgın Nefsi İslah Etme Duası

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
İlahî ileyke eşkû nefsen bissûi emmâraten ve ilel hatîeti mübâdireten. Ve bi me’âsike mûliaten. Ve lisahatike mutaarizeten. Nes’elüke mesâlikel mehâliki. Ve tec’alünî indeke ehvene hâlik’in, kesîretül ileli. Tavîletül emeli. İn messeheş’şerru tecze’ü. Ve in messehül hayrü temne’u. Meyyâleten ilellü’bi vellehvi mehlüvveten bil gafleti ves’sehvi tüsriu ilel hevbeti ve tüsevvikuni bittevbeti.
İlâhi eşkû adüvven yudillünî ve şeytânen yuğvînî. Ked melee bil vesvâsi sadrî. Ve ehâtet havâcisuhu bikâlbi. Yu’adidüliyel havâ. Ve yuzeyyinulî hubbeddünya ve yehûlü beynî ve beynettâati vezzülfâ.

 

İlâhi ileyke eşkû kalben kâsiyen ma’al vesvâsi mütekalliben. Ve birreyni vettab’i mutelebbisen. Ve aynen anil bükâi min havfike câmideten. Ve ilâ mâ yusirruha tâmihaten. Elâ lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi kudretike. Velâ yehatülî min mekârihiddünya illâ bi ismetike. Fes’elüke bibelâği hikmetike ve nefâzi meşîetike. Enlâ tec’aleni liğayri cûdike mutaarızen. Velâ tusayyirenî lil fiteni arazen. Ve künli alel a’dâi nasiren. Ve alel mehazi vel uyûbi sâtiren. Ve minel belâyâ vâkıyen. Ve anil me’asi âsimen. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Açıklama:

Bu kıymetli dua, hem nefsin tuzağından korunma ve hem de belalardan kurtulmak için okunacaktır. Ayrıca her şer işler karşısında kalındığında okunacaktır. Gafletten insanı uyaran yegane bir duadır. Oyuna mübtela olan ve bir türlü kendisini kurtaramayan bu duayı okumalıdır. Düşmandan ve şeytandan korunmak için de sık sık okunmalıdır. Bilhassa göğüs darlığına mübtela olanlar, vesveseye kapılanlar bu dua ihlasla sarılmalıdır.
Kalbin kararmasını önleyen, kişiyi şüphecilikten alıkoyan yegane dua varsa, işte bu duadır. İçindeki manalar bu hakikatleri meydana koymaktadır.
Hülasa; bütün gücümüzle Hakkın kuvvet ve kudretine sığınmamız ve içtenlikle dua etmemiz, hem dünya işlerimiz hem Ahiret işlerimiz için çok yararlı olacaktır.

Evlenmenin geçiktirilmemesi harama girmeye kesin çözümdür

Fitna-i ahir zamanda insanı haramdan Muhafaza edecek en önemli ve gerekli esaslardan biri de hayırlı bir izdivaç yapmakta gecikmemesidir.
Nafile Oruç tutmak nefsi eğitir

Ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler söz konusu olduğunda ise; İslam nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar.
"Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir." (h.ş)
İyi huylu, güzel ahlaklı, uyumlu arkadaş seçmek, insanı haramlardan alıkoyar 
Ergenlik çağına girmiş bir çocuk kendisine iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmalıdır. Çevre insanın ahlakı üzerinde önemli bir tesir yapar. Hayırlı insanlarla birlikte olan hayırlı işlerler meşgul olur. Hayırlı işlerle çok meşgul olan da Allah’ın razı olmadığı hallerden çabuk kurtulur, hayırlı insanlardan olur.
"Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
Ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık etmek kişiyi sapıklığa çekip götürür. Onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iter.
Boş vakitlerin yararlı şeylerle doldurulması harama girmeye mani olur

İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri

1. Şehvet hislerini kamçılayıcı başıbozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır.
2. Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci mastürbasyona davet eder.
3. Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
4. Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
5. Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
6. Bir işle meşgul olunmalıdır. Mastürbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
7. Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır.
8. Bekârlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
9. Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır.
10. Mastürbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler.
Dinî-manevi Çareler

1. Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
2. Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
3. Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
4. Mastürbasyonda bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!
Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek

Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te'sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:
1. Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.
2. Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.
3. Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.
4. Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.
5. Et ve yumurta yemeği azaltmak.
6. Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Azgınlığı Önleme Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları